Algeme voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  Boers Tuinklussen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. –              Boers Tuinklussen: De gebruiker van de algemene voorwaarden. –              Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Boers Tuinklussen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van … Lees meer…

Nieuwe website

Bloed, zweet en tranen. Maar vooral veel (spaarzame) tijd heeft het gekost om onze nieuwe website te kunnen lanceren. Poiter Design uit Beilen heeft voor Boers Tuinklussen een compleet nieuwe WordPress website ontworpen, waarin wij makkelijker alle onze diensten en projecten kunnen laten zien en, nog belangrijker, het onderhoud van de website qua teksten en foto’s … Lees meer…